پلن‌های مدیریت پیج ‌اینستاگرام

پلن آماتور

مناسب برای پیج‌های با فالوور کم
هزارتومان ٥٩٨ ماهانه
 • انتشار حداقل ١٢ پست
 • انتشار حداقل ١٤ استوری
 • ساخت و راه اندازی پیج
 • ادمین اختصاصی
 • بارگذاری منظم پست
 • هدف گذاری و ارائه استراتژی
 • برنامه ریزی و تدوین تقویم محتوایی
 • دیزاین وطراحی تمپلیت گرافیکی
 • طراحی هایلات‌ها
 • ارائه ترندلیست هشتگ‌های محبوب
 • جذب فالوور هدفمند
 • پشتیبانی و مانیتورینگ 24 ساعته
%10 تخفیف

پلن اقتصادی

مناسب برای پیج‌های با فالوور کمتر از 2K
هزارتومان ٩٩٨ ماهانه
 • انتشار حداقل ١٥ پست
 • انتشار حداقل ١٧ استوری
 • لوگو موشن
 • ادمین اختصاصی
 • بارگذاری منظم پست
 • هدف گذاری و ارائه استراتژی
 • برنامه ریزی و تدوین تقویم محتوایی
 • دیزاین وطراحی تمپلیت گرافیکی
 • تولید و نشر منظم محتوا
 • ارائه ترندلیست هشتک های محبوب
 • جذب فالوور هدفمند
 • ایجاد تعامل با مخاطبین
 • ایجاد تمایز نسبت به پیج های رقیب
 • پشتیبانی و مانیتورینگ 24 ساعته
%11 تخفیف

پلن حرفه‌ای

مناسب برای پیج‌های با فالوور بیشتر از 2K
هزارتومان ١٣٩٨ ماهانه
 • انتشار حداقل ٢٠ پست
 • انتشار حداقل ٢٢ استوری
 • طراحی هایلات اختصاصی
 • تولید محتوای ویدیویی
 • لوگو موشن
 • ادمین اختصاصی
 • بارگذاری منظم پست
 • هدف گذاری و ارائه استراتژی
 • برنامه ریزی و تدوین تقویم محتوایی
 • دیزاین وطراحی تمپلیت گرافیکی
 • تولید و نشر منظم محتوا
 • ارائه ترندلیست هشتک های محبوب
 • جذب فالوور هدفمند
 • برگزاری مسابقه
 • پشتیبانی و مانیتورینگ 24 ساعته
%13 تخفیف

طراحی تک پست

خاص باشید
هزارتومان ٦٨ به ازای هر پست
 • دیزاین و طراحی تمپلیت گرافیکی
 • ارائه هشتگ‌های حرفه‌ای
 • پشتیبانی و مانیتورینگ 24 ساعته
%0 تخفیف

طراحی پست اسلایدی

هدفمند باشید
هزارتومان ٩٨ به ازای پست اسلایدی
 • دیزاین و طراحی تمپلیت گرافیکی
 • ارائه هشتگ‌های حرفه‌ای
 • پشتیبانی و مانیتورینگ 24 ساعته
%0 تخفیف

طراحی استوری

جذاب بمانید
هزارتومان ٧٨ به ازای هر استوری
 • دیزاین و طراحی تمپلیت گرافیکی
 • ارائه هشتگ‌های حرفه‌ای
 • پشتیبانی و مانیتورینگ 24 ساعته
%0 تخفیف

نمونه کار‌های مدیریت پیج اینستاگرام