پلن‌های تولید محتوای ویدیویی

تیزر معرفی مجموعه

(بدون تصویربرداری)
هزار‌تومان ٣٧٩
شروع از
به ازای هر یک دقیقه
 • افکت‌های متناسب و جذاب
 • امکان دریافت فرمت درخواستی
 • امکان افزودن المان‌های درخواستی
١١% تخفیف

تیزر معرفی محصول

(بدون تصویربرداری)
هزار‌تومان ٤٢٩
شروع از
به ازای هر یک دقیقه
 • استفاده از افکت‌های متناسب و جذاب
 • امکان دریافت فرمت درخواستی
 • امکان افزودن المان‌های درخواستی
١٥% تخفیف

تیزر معرفی خدمات

(بدون تصویربرداری)
هزار‌تومان ٣٩٨
شروع از
به ازای هر یک دقیقه
 • استفاده از افکت‌های متناسب و جذاب
 • امکان دریافت فرمت درخواستی
 • امکان افزودن المان‌های درخواستی
١٣% تخفیف

تیزر معرفی پیج یا کانال

(بدون تصویربرداری)
هزار‌تومان ٢٥٨
شروع از
به ازای هر یک دقیقه
 • افکت‌های متناسب و جذاب
 • امکان دریافت فرمت درخواستی
 • امکان افزودن المان‌های درخواستی
١١% تخفیف

ساخت استوری ویدیی

(بدون تصویربرداری)
هزار‌تومان ١٥٩
شروع از
به ازای هر 15 ثانیه
 • استفاده از افکت‌های متناسب و جذاب
 • امکان دریافت فرمت درخواستی
 • امکان افزودن المان‌های درخواستی
١٥% تخفیف

تولید تیزر تخصصی

(بدون تصویربرداری)
هزار‌تومان ٥٨٩
شروع از
به ازای هر یک دقیقه
 • استفاده از افکت‌های متناسب و جذاب
 • امکان دریافت فرمت درخواستی
 • امکان افزودن المان‌های درخواستی
١٣% تخفیف